КОМПАНИЯТА "ПЛАНЕТА НА РЕГИОНИТЕ" ЕДВА ЧЕСТИТИ НА НОЕМВРИЙСКИТЕ РОЖДЕНЦИ

Щастливи моменти
Най-добри пожелания!
Така че от топли поздравления,
В душата ми стана по-светло!
Животът ще бъде по-прекрасен, по-светъл,
Всички мечти ще се сбъднат!
Вдъхновение, успех,
Нежни думи и красота!